Good Print stödjer trappvakterna i ”Initiativ Trygg Trappa”

TrappvaktGood Print stödjer ”Initiativ Trygg Trappa” i Bergsjön genom att dela ut T-shirts och reflexvästar till de trappvakter som turas om att vakta trappan.

Det hela började med ett flertal rån vid den dåligt upplysta trappan som leder från spårvagnshållplatsen upp mot bebyggelsen i norra Bergsjön.

Invånarna tröttnade på rånen och bildade en egen facebookgrupp och satte upp egna vaktskift. Sedan dess har rånen försvunnit helt.

Trappvakterna har fått stor uppmärksamhet i media och Good Print är glada att få bidra med det vi kan.

Läs mer om Initiativ Trygg Trappa på:

Trappvakt

Brandövning 2011

Måndagen den 7 november hade Good Print sin årliga brandövning med personalen. Syftet var att få bekanta sig med brandsläckarna och få prova på att släcka en brand i textilier. Övningen leddes av Good Prints VD Anders Morberg.

Här kan ni se ett filmklipp från brandövningen. Ingen personal kom till skada under inspelningen!

Miljöarbete

Miljöarbete

Här har vi samlat allt kring vårt arbete med att minimera vår påverkan på miljön.
Längre ner på sidan kan du läsa om några av våra samarbetspartners och deras miljöarbete.


MiljödiplomMiljödiplomering

Vi är ett miljödiplomerat företag som arbetar för att ligga i framkant när det gäller miljövänliga textiltryck. Vi försöker hela tiden optimera vår produktion för att få den minsta tänkbara miljöpåverkan genom till exempel att bara arbeta med ftalatfri färg.

Ladda ner vårt miljödiplom »

MiljöpolicyMiljöpolicy

Good Print AB är ett textiltryckeri som förädlar kläder främst mot profilmarknaden genom screentryck, brodyr, transfer och digitaltryck. Produktionen sker i våra egna lokaler på Ögärdesvägen i Partille.

Företagets mål är att verksamheten ständigt skall förbättras så att dess miljöpåverkan minimeras.

Detta uppnås genom:

  • Följa gällande miljölagstiftning
  • Kontinuerligt söka och byta till de produkter som är mest miljövänliga i förhållande till kvalitet och resultat.
  • Se över och optimera vår energianvändning
  • Effektivisera och minimera godstransporter
  • Förebygga kemikaliespill och föroreningar
  • Beakta miljöaspekten vid varje större beslut och inköp
  • Engagera medarbetare i företagets miljöarbete

Partille 2010-10-14

Ladda ner vår miljöpolicy »

MiljöberättelseMiljöberättelse 2016

Good Print har varit milödiplomerade sedan 2011. Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan på hela företaget. Under senaste året har miljöarbetet på Good Print etablerats mer och mer och miljötänket har fått fäste i organisationen. Nyanställd personal utbildas i miljöarbetet. Resterande vidareutvecklas/utbildas. Detta ger en bra grund för fortsatta förbättringar. Vi fokuserar på kemikalier, tryckfärger, förbrukning och avfall. Några punkter följer nedan

 • 90-95% av våra kunder får E-faktura.
 • Vi använder DHL som CO2-kompenserar frakten mot avgift.
 • Frakt bokas endast de dagar som det måste.
 • Vi använder oss av ftalatfri färg.
 • Sortering av farligt avfall ( ex. lampor, färgburkar, batterier)
 • Våra leverantörer får fylla i en miljödeklaration som bedöms av oss.
 • Lampor har bytts mot mer energieffektiva alternativ samt att belysningen släcks i de rum där ingen befinner sig.
 • I de fall vi säljer textilen rekommenderas miljövänliga alternativ. 2016 var antal miljömärkta plagg 41,3%.

Vi är öppna mot allt som har med miljö att göra och tittar på nya möjligheter att påbörja nya samarbeten eller kunna certifiera oss vidare t.ex Svensk Miljöbas

Länkar om miljö & kläder

Läs mer om kemikalier i textil på Kemikalieinspektionens hemsida

Läs gärna om oss och vårat miljöarbete i denna artikel som trycktes i en bilaga till GT i maj 2016.

Du kan klicka för att få en pdf version.


Neutral® is premium quality apparel for men, women and kids made from 100% organic Fairtrade cotton. Neutral® clothing is manufactured and certified according to the highest environmental, social and ethical standards in the world. Defined and monitored by external organizations, the certificates make sure that every Neutral® product is produced with true regard for people and planet. With 100% commitment to certified clothing, we can improve our planet, make workers healthier and give farmers hope. That’s okay.
Find out more about certified okay clothing at www.neutral.com
Download our catalogue


neutralcotton100pxOrganic Cotton

100% certified organic cotton according to international sustainable textile methods. The entire production chain from cotton seed to final product is certified organic and manufactured environmentally and socially responsible. Audits by an independent third party ensures credibility and traceability.

neutralsocialaccountability100pxSA8000
SA8000 is based on the principles of international human rights norms. It measures the performance of companies in eight key areas: child labour, forced labour, health and safety, free association and collective bargaining, discrimination, disciplinary practices, working hours and compensation.

neutraleuecolabel100pxEU Ecolabel
The official EU label for Greener Products. Ecolabelled products have a comparatively modest impact on air, water, soil, quality, natural resource consumption, global warming and biodiversity. Products must pass rigorous environmental fitness tests, with results verified by an independent body. The label adorns top performing products only. License no. DK/016/049

neutralresponsibility100pxNeutral® Responsibility
Wind power is the main power source at the facilities providing four times as much energy as actually used. The surplus is sent to the network for the benefit of the local communities and reduces CO2.

neutralfairtrade100px
Fairtrade

The Fairtrade Certification Mark is your independent guarantee that the cotton in this product has been certified in accordance with international Fairtrade Standards. www.info.fairtrade.net License no. 19007

neutralconfidence100pxOeko-Tex
The Oeko-Tex Standard 100 comprehensively addresses the human ecology component of textile products. It evaluates and screens for any harmful substances present within processed textiles, which are intended to come into contact with consumers. License ZHGO 034436

neutralsustainia100pxWINNER OF SUSTAINIA FASHION 2013
Sustainia and their advisory board, including most notably WWF & The Sustainable Apparel Coalition,
selected Neutral® as the most sustainable solution in the fashion sector.
www.sustainia.me

neutralcsr100pxWINNER OF CSR ABROAD 2015
The Ministry of Foreign Affairs of Denmark & Investment Fund for Developing Countries have
awarded Neutral® the CSR Abroad Prize dedicated companies promoting social responsibility and sustainable growth in the developing world.
www.csrfonden.dk

På ID® tar vi vårt ansvar som klädproducent på stort allvar. Därför har vi utarbetat en Code of Conduct som tydligt anger kraven på våra leverantörer och samarbetspartner. När du handlar hos oss kan du handla med gott samvete – och när dina kunder handlar hos dig kan du lugnt rekommendera våra produkter som etiskt försvarbara. Våra tio principer bygger på FN:s Global Compact.


id_confidence_250OEKO-TEX® garanterar ”sunda” kläder

OEKO-TEX® märkningen är din garanti för att kläderna inte innehåller hälsofarliga ämnen. Kläder med OEKO-TEX®-märket uppfyller kraven för pH-värde och innehåll av bland annat bekämpningsmedel och tungmetaller. ID® erbjuder ett stort urval av produkter som är OEKO-TEX®-märkta.

id_bsci_250ID® är medlem av BSCI
BSCI (Business Social Compliance Initiative) är en grupp bestående av över 750 europeiska företag som har utarbetat ett antal gemensamma etiska regler för inköp och produktion i länder utanför EU. Det innebär att vi enbart använder produktion där inget barnarbete, tvångsarbete eller någon form av diskriminering förekommer. Medlemskapet garanterar även att de anställda har en säker arbetsmiljö och rimliga villkor i fråga om lön och arbetstider. Reglerna tar dessutom stor hänsyn till miljön

All Salvage labelled products are certified under the Global Recycle Standard
and the Organic Content Standard by the Control Union, licence number CU828402.

This is your guarantee that the claims about the recycled and organic status of the raw materials are true.

60% pre-consumer recycled organically grown cotton
40% post-consumer recycled polyester
100% recycled