Good Print stödjer trappvakterna i ”Initiativ Trygg Trappa”

TrappvaktGood Print stödjer ”Initiativ Trygg Trappa” i Bergsjön genom att dela ut T-shirts och reflexvästar till de trappvakter som turas om att vakta trappan.

Det hela började med ett flertal rån vid den dåligt upplysta trappan som leder från spårvagnshållplatsen upp mot bebyggelsen i norra Bergsjön.

Invånarna tröttnade på rånen och bildade en egen facebookgrupp och satte upp egna vaktskift. Sedan dess har rånen försvunnit helt.

Trappvakterna har fått stor uppmärksamhet i media och Good Print är glada att få bidra med det vi kan.

Läs mer om Initiativ Trygg Trappa på:

Trappvakt